Informujemy, iż Administratorem Pana/Pani danych
osobowych jest Projekt Pizza, adres e-mail
projektpizza.wroclaw@gmail.com
1 Pana/Pani dane przetwarzane będą w odpowiedzi na Państwa zapytanie
skierowane do Administratora danych.
2 Pani/Pana dane zostaną udostępnione pracownikom i osobom
upoważnionym przez Administratora jedynie w celu realizacji Państwa
prośby o kontakt.
3 Pani/Pana dane przechowywane będą do momentu zakończenia
komunikacji zainicjowanej przez wypełnienie niniejszego formularza.
4 Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych do innego administratora.
5 Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego
sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania
danych osobowych.
6 Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza obszar UE ani do żadnych
organizacji międzynarodowych.
7 Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu ani automatycznemu
podejmowaniu decyzji.

Gajowicka 96 96,
53-422 Wrocław

+48 71 332 69 06
+48 514 771 880

Wt - Nd  11:00 - 22:30

projektpizza.wroclaw@gmail.com